Έργα 24,6 εκατ. το 2015 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Στα 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2015, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων νια νέα και υπό εξέλιξη έργα, τα οποία αναμένεται να δώσουν μια μικρή έστω ανάσα στην ασθμαίνουσα κατασκευαστική δραστηριότητα της πόλης.

 

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν ως επί το πλείστον μέσω αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, από ανταποδοτικούς πόρους και σε ένα μικρότερο ποσοστό από ίδιους πόρους του Δήμου. «Το νέο τεχνικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες. Το μείζον νια το επόμενο διάστημα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και η ανάκτηση των δημόσιων χώρων. Παράλληλα, όμως, θα χρηματοδοτηθεί και μία σειρά παρεμβάσεων που θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο που τα τελευταία χρόνια περνάει δύσκολες μέρες», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Αθανάσιος Παππάς.

Δύο αναπλάσεις

 

Μεταξύ των έργων που συνεχίζονται και περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους περιλαμβάνονται οι δύο σημαντικές αναπλάσεις στον άξονα Αχειροποιήτου – Ανίας Σοφίας και στην ευ ρύτερη περιοχή της πλατείας Χρηματιστηρίου, η κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και ειδικά προγράμματα υπογειοποίησης κάδων. Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται έργα συντήρησης πεζοδρομίων βασικών οδών, η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης νια το Ιστορικό Κέντρο, εργασίες επισκευής υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, η συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και παιδικών χαρών, ο ηλεκτροφωτισμός οδών στο Ιστορικό Κέντρο και υπογειοποίηση δικτύων στην Ανω Πόλη, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών νια εγκατάσταση μηχανικών συστημάτων στάθμευσης, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός νια την αναβάθμιση του άξονα της πλατείας Ιπποδρομίου και η εκπόνηση προμελέτης για τη διερεύνηση κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Ελευθερίας. Σημειώνεται ότι τη μερίδα του λέοντος στα ποσά του τεχνικού προγράμματος παίρνουν η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων με 13,2 εκατ. ευρώ και η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων με 4,1 εκατ. ευρώ. 

 

Πηγή: Ναυτεμπορική