Έρχονται ανατροπές στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Αυστηρότερο γίνεται στο εξής το καθεστώς ασφάλισης αυτοκινήτων καθώς 16 ημέρες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτό θα παύει αυτόματα να ισχύει, χωρίς να προηγηθεί -όπως γίνεται σήμερα- ενημερωτική επιστολή της εταιρείας προς τον πελάτη της.

Σήμερα είθισται να περνά ακόμη και μήνας από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκε ένας οδηγός από την εταιρεία του ώσπου να ανανεώσει το συμβόλαιό του, διάστημα φυσικά κατά το οποίο είναι ανασφάλιστος.

 

Πρόκειται για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκής οδηγίας που συμπεριελήφθη μαζί με άλλες διατάξεις σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και αφορά κυρίως θέματα τραπεζικής εποπτείας.

 

Με άλλη διάταξη, καταργείται το αυτοκόλλητο (προσωρινό και μόνιμο) σήμα ασφάλισης στο αυτοκίνητο και ως αποδεικτικό στοιχείο θα αρκεί στο εξής το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Παράλληλα, μια ασφαλιστική εταιρεία θα υποχρεούται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αποζημίωσης ακόμη και αν το ζητήσει ο οδηγός που εμπλέκεται στο ατύχημα και δεν είναι πελάτης της. Σήμερα αυτό συμβαίνει ύστερα από αίτηση του δικού της ασφαλισμένου.

 

Επίσης οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να απαντούν σε διάστημα τριών μηνών για τις αιτήσεις αποζημιώσεων διαφορετικά θα επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Όσο για την προθεσμία αποζημίωσης του δικαιούχου, αυτή ορίζεται σε δέκα ημέρες.