Έρχονται τα «έξυπνα» Windows 10

Το πρώτο βήμα μιας νέας γενιάς Windows αποτελούν σύμφωνα με τη Microsoft τα Windows 10, τα οποία θα «αναγνωρίζουν» τον χρήστη με την ίριδα του ματιού, το αποτύπωμα του δακτύλου και ένα PIN καθώς εξετάζεται η κατάργηση του password.

 

 

Η εμπορική χρήση τους αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2015, ενώ έως τότε θα εμπλουτίζονται από τα σχόλια που θα απο-στέλλονται από περίπου 1 εκατομμύριο χρήστες, τους Windows Insiders μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 10.000 από την Ελλάδα.

 

Βασικό τους χαρακτηριστικό, όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή επίσημη παρουσίασή τους στην Ελλάδα, θα είναι το γεγονός ότι το νέο λειτουρ-γικό θα είναι ενιαίο για όλες τις συσκευές.

 

Το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις εφαρμογές να τρέχουν σε ένα παράθυρο. Επιπλέον, ο χρήστης να έχει πλέον έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να αλλάζει ανάμεσα σε ποικίλες επιφάνειες εργασίας για διαφορετικούς σκοπούς – οι οποίες είτε σχετίζονται με προσωπική ή επαγγελματική χρήση είτε και με τα δύο.