Έρχονται τα πάνω – κάτω στη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων

Τα πάνω – κάτω στη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων της χώρας αναμένεται να φέρουν νομοθετικές αλλαγές που επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.

 

Τα υποθηκοφυλακεία είναι οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται επίσημα και φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων καθώς και τα βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) που τα βαρύνουν. Επίσης, στα υποθηκοφυλακεία φυλάσσονται και δικαστικές αποφάσεις σχετικές με ακίνητα και γενικά κάθε πράξη που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

 

Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα έχει εισηγηθεί στην κυβέρνηση τα υποθηκοφυλακεία να καταστούν κτηματολογικά γραφεία και να περιοριστεί ο αριθμός τους. Σύμφωνα με την εισήγηση της Task Force σταδιακά από τα 17 έμμισθα και 378 άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας θα μείνουν μόνο 50 υποθηκοφυλακεία και τα υπόλοιπα θα συγκεντρωθούν σε αυτά. Σε δεύτερη φάση οι άμισθοι υποθηκοφύλακες θα γίνουν έμμισθοι και θα παραμείνουν 13 με 16 κτηματολογικά γραφεία (έμμισθα υποθηκοφυλακεία), ήτοι περίπου ένα γραφείο στην έδρα κάθε περιφέρειας.

 

Σε κάθε περίπτωση για να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να προχωρήσει η κτηματογράφηση, αλλά και να ξεπεραστούν μια σειρά από σημαντικά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ και τα οποία δεν επιτρέπουν την επέκταση των κτηματολογικών γραφείων.

 

Εξάλλου, την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται το έργο της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει αναλάβει να  εισηγηθεί σε πρώτη φάση αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των υποθηκοφυλάκων. Στόχος της επιτροπής είναι η συλλογή, μελέτη, επεξεργασία, κωδικοποίηση και υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον τρόπο πληρωμής των υποθηκοφυλάκων σήμερα.

 

Σημειώνεται πως Ένωσης Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος έχει ταχθεί υπέρ των αλλαγών στον τρόπο πληρωμής των υποθηκοφυλάκων, καθώς σήμερα τα υποθηκοφυλακεία -ειδικά (προΐσταται υποθηκοφύλακας) και μη ειδικά (προΐσταται συμβολαιογράφος) – λειτουργούν ως ταμειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, εισπράττοντας και αποδίδοντας στο Δημόσιο πλήθος μη ανταποδοτικών χρεώσεων σχετιζόμενων με εμπράγματα δικαιώματα ακίνητων υποθήκες και προσημειώσεις.

 

Σήμερα ο πολίτης καταθέτει τα χρήματα στο υποθηκοφυλακείο και εν συνεχεία ο υποθηκοφύλακας τα καταθέτει στο δημόσιο ταμείο.  Στόχος είναι ο πολίτης να καταθέτει απευθείας στο Δημόσιο τα οριζόμενα και εν συνεχεία να αποδίδονται στον υποθηκοφύλακα τα χρήματα που σχετίζονται με την αμοιβή του.