Έξτρα φόρος σε μητέρες ανηλίκων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αντιμέτωπες με μια άκρως δυσάρεστη έκπληξη αναμένεται να βρεθούν σύντομα χιλιάδες έγγαμες μητέρες που είναι εργαζόμενες με μισθό ή λαμβάνουν συντάξεις και οι σύζυγοί τους δεν είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι αλλά ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή είναι αγρότες ή άνεργοι.

Οι εν λόγω μητέρες θα διαπιστώσουν ότι οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τους μηνιαίους μισθούς ή τις μηνιαίες συντάξεις τους θα αυξηθούν σημαντικά από αυτό τον μήνα με την εφαρμογή των διατάξεων για τις νέες φορολογικές κλίμακες καθώς για αυτές δεν θα ισχύσουν οι πρόσθετες εκπτώσεις φόρου για τα εξαρτώμενα τέκνα τις οποίες προβλέπει ο νέος νόμος 4387/2016.

Για τις μητέρες αυτές οι οποίες βαρύνονται με ένα ή περισσότερα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα και εργάζονται αμειβόμενες με μισθούς ή είναι συνταξιούχοι, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, θα γίνει με βάση τη φορολογική κλίμακα που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα!

Δεν θα ληφθεί δηλαδή υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων και έτσι η έκπτωση φόρου δεν θα υπολογιστεί στις 2.100 ευρώ για όσες εξ αυτών είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες, στις 2.000 ευρώ για όσες είναι μητέρες δύο τέκνων ή στα 1.950 ευρώ για όσες είναι μητέρες ενός τέκνου.

Ουσιαστικά για αυτές τις φορολογούμενες η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ η οποία έδινε αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ μειώνεται απευθείας στα 1.900 ευρώ και αντιστοιχεί πλέον σε αφορολόγητο όριο αισθητά μειωμένο στις 8.636 ευρώ.

Οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μηνιαίων αποδοχών θα αυξηθούν σημαντικά για χιλιάδες έγγαμες μητέρες που είναι μισθωτές ή συνταξιούχοι σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

Οι αυξήσεις των μηνιαίων κρατήσεων θα φθάσουν έως και 22,75 ευρώ το μήνα για όσες έγγαμες μητέρες λαμβάνουν μηνιαίους μισθούς ή συντάξεις πάνω από 620 ευρώ και μέχρι 2.300 ευρώ. Τις επιβαρύνσεις αυτές θα τις υποστούν ακόμη και οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες μητέρες οι οποίες δεν θα επιβαρύνονταν ή θα δικαιούνταν ακόμη και μειώσεων εάν ίσχυε γι’ αυτές η έκπτωση του φόρου των 2.100 ευρώ.