Φ. Γκανούλης: Απαιτείται ανάπλαση με σεβασμό στην ιστορικότητα και την σημασία της οδού Βαφοπούλου

Σχετικά με το Γενικό Σχέδιο Διαμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής οδού Βαφοπούλου από την Τεχνική Υπηρεσία της Ε΄ Δημοτικής Ενότητας του Δήμου  Θεσσαλονίκης, η αυτοδιοικητική παράταξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» σημειώνει τα εξής :

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 55079/4374/23.05.2018 έγγραφο Ομάδας Κατοίκων της περιοχής, έκρινε σκόπιμο να διενεργηθεί δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής.  Την σχετική πρωτοβουλία και ενημέρωση ανέλαβε το Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα.

Η διαβούλευση για το προβλεπόμενο έργο ανάπλασης στην περιοχή της οδού Βαφοπούλου θα προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες. Οι κάτοικοι της περιοχής έστειλαν ήδη δύο έγγραφα στην αρμόδια διεύθυνση, στις 6.5.2019 και στις 21.5.2019, με τα οποία εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για τον προτεινόμενο σχεδιασμό.  Μάλιστα, οι κάτοικοι μέσα από συλλογική δράση προτείνουν με συγκεκριμένες θέσεις επίσημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης ένα σχεδιασμό για την περιοχή που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και του πράσινου χαρακτήρα των πόλεων.

Ως αυτοδιοικητική παράταξη, με προτεραιότητα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς το σχέδιο ανάπλασης των κατοίκων, αφού σ΄ αυτό λαμβάνονται υπόψη ο ιδιαίτερος ιστορικός χαρακτήρας και η εμβληματικότητα της περιοχής Βαφοπούλου.  Στην εμπεριστατωμένη αυτή πρόταση περιλαμβάνονται η διατήρηση των δένδρων (πλατανιών),  η προσθήκη νέων όπου έχουν καταστραφεί, η δημιουργία πράσινης συνέχειας και πράσινης γειτονιάς, η δημιουργία νέας δενδροφυτεμένης πλατείας χωρίς διαμπερή κίνηση οχημάτων, η μετατροπή δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους χωρίς την κοπή δένδρων. 
Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν μια εξαιρετικά οικονομική και  αειφόρα πρόταση για τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής (φυσικός δροσισμός το καλοκαίρι και πιο ήπιος χειμώνας), για την οπτική άνεση, τη μείωση του θορύβου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της απορρόφησης σκόνης και συνολικά τη συγκρότηση μιας πράσινης πρότασης για τη δημιουργία ανθρώπινων γειτονιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ελπίζουμε ότι η Διοίκηση θα λάβει σοβαρά τις ανησυχίες, αλλά και την αξιόλογη αντιπρόταση των κατοίκων και να αποδείξει ότι η διαβούλευση του έργου είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική.