Φόροι και εισφορές «εξοντώνουν» τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

200% επάνω η επιβάρυνση που θα υποστούν από τις αρχές του 2017 – Γλιτώνουν μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ

Εξοντωτική επιβάρυνση έως και 200% (ή και 300% σε ακραίες περιπτώσεις σύμφωνα με την ΕΣΕΕ) θα υποστούν από 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που δηλώνουν υψηλό εισόδημα οι οποίοι σωρευτικά θα κληθούν να πληρώσουν για ασφαλιστική εισφορά το 37,95% του εισοδήματός τους.

Συγκεκριμένα θα καταβάλλουν το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη, 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ.

Για παράδειγμα επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώσει ετησίως 8.085 από 4464 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αν μάλιστα υπολογιστούν αθροιστικά φόροι και εισφορές, η επιβάρυνση ανέρχεται στο 55% του καθαρού εισοδήματος, πχ. με καθαρό εισόδημα 70.000 ευρώ ,που πλήρωνε σήμερα 5.788 ευρώ ετησίως, θα πληρώσει με το νέο σύστημα 18.865 ευρώ (+225%). Ο ίδιος, μετά τους φόρους θα πάρει στο χέρι το 46,16% του εισοδήματός του.

Αντίθετά ωφελημένοι θα βγουν οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλό εισόδημα έως 12.000 ευρώ . πχ. έμπορος που πληρώνει σήμερα 5.788 ευρώ, με εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει 3.234 ευρώ (- 44%).

Προσωρινά ευνοημένοι θα είναι οι επιστήμονες που θα τύχουν εκπτώσεων στις εισφορές κατά τη μεταβατική περίοδο 2017-2020. Η έκπτωση θα ανέρχεται σε 50% για εισοδήματα 7.033-13.000 και θα «πέφτει» έως το 5% για εισοδήματα 58.000 ευρώ. Μετά από αυτό το ύψος δεν προβλέπεται έκπτωση. Για παράδειγμα δικηγόρος με πάνω από 5 χρόνια ασφάλισης πληρώνει 4.096 και με εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώνει 1.897 μέχρι το 2020 (-53%) και 3.795 από το 2021.

Ωστόσο όταν λήξει η περίοδος χάριτος, η συνολική επιβάρυνση (εισφορά + φόρος) επιστρέφει σε εξοντωτικά επίπεδα. Για παράδειγμα δικηγόρος που πληρώνει σήμερα με 20.000 ευρώ εισόδημα εισφορά 4.096 ετησίως, θα πληρώνει την περίοδο της έκπτωσης 4.326 ευρώ και μετά το 2021, 7.590 ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε το φόρο, την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ η συνολική επιβάρυνση φθάνει τα 8625,33 ευρώ έως το 2020 (από 8450,77 σήμερα) και τα 11.099,22 μετά το 2021, το 55% του εισοδήματός του, δηλαδή, παρακρατείται από το κράτος.

Οι εκπτώσεις της περιόδου 2017-2020 θα ισχύσουν και για τους νέους – κάτω της 5ετίας – με εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Εκπτώσεις θα ισχύσουν και για τους νέους επαγγελματίες – κάτω της 5ετίας – εφόσον έχουν πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή είναι μέλη επιμελητηρίων. Με την επέκταση των εκπτώσεων ωφελούνται νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, γεωτέχνες και άλλες ειδικότητες καθώς και λογιστές από ΙΕΚ και ΤΕΙ που δεν έχουν υποχρέωση να εγγραφούν σε επιμελητήρια. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης θα ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα 2 έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 3 και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Το ποσό που υπολείπεται του 20% αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή» και πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης. Η εξόφληση θα γίνεται κατά 1/5 κατ έτος όταν το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

Αυξημένες εισφορές θα καταβάλουν από την 1η Ιουνίου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση, καθώς η συνολική εισφορά θα είναι 7% αντί 6% (+0,5% για εργοδότες και +0,5% για εργαζόμενους). Αυτό σημαίνει ότι σε μικτό μισθό 1000 ευρώ , οι καθαρές αποδοχές του υπαλλήλου θα υποστούν μείωση επιπλέον 5 ευρώ . Αυξημένη κατά μισή μονάδα (0,25% και 0,25%, αντίστοιχα) θα είναι η εισφορά τους από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022.

Από 1/1/2017 το 20% θα ισχύσει και για δημόσιους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η καθαρή τους αμοιβή. Για παράδειγμα υπάλληλος με μισθό 1.448 ευρώ (μεικτά) πληρώνει εισφορές 293 ευρώ (για σύνταξιοδοτικές παροχές και υγεία). Από του χρόνου θα πληρώνει 331,59 ευρώ (- 38 ευρώ).

Αυξημένες κατά 42,8% εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν, αναδρομικά από την 1/1/2016, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για σύνταξη (θα πληρώνουν το 10% αντί του 7% των ασφαλίστρων). Αυξημένη θα είναι και η εισφορά για ασθένεια (3,61% που σταδιακά θα αυξηθεί έως το 2022 σε 6,95%).