Γκάφα με το φόρο ιδιοκατοίκησης

Την επιβάρυνση εκατομμυρίων φορολογουμένων που διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες με πρόσθετο χαράτσι 11%-33% για μη υπαρκτά «τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων» αναμένεται να προκαλέσουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς δεν προβλέπουν πλέον ρητά την απαλλαγή του τεκμαρτού μισθώματος ιδιοκατοίκησης από τον φόρο εισοδήματος.

 

Συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ορίζει ότι ως εισόδημα από ακίνητα θεωρείται μεταξύ των άλλων και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, το οποίο υπολογίζεται κατόπιν πολλαπλασιασμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με έναν συντελεστή 3%.

 

Ο νέος ΚΦΕ προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μόνο για το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τέκνα ή από τέκνα προς γονείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Σε καμία περίπτωση, συνεπώς, δεν προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, όπως έκανε ο παλαιός ΚΦΕ.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος