ΓΓΔΕ: 1.000 προληπτικοί έλεγχοι και 20 υποθέσεις φοροδιαφυγής

Διενέργεια τουλάχιστον 1.000 προληπτικών ελέγχων και ολοκλήρωση 20 υποθέσεων φοροδιαφυγής προβλέπει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

 

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου καθορίζονται οι στόχοι των ελέγχων για το διάστημα από 30-10-2014 έως το τέλος του έτους.

 

Μεταξύ άλλων σε αυτούς περιλαμβάνονται:

 

– Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στη Γενική Γραμματέα από τις Γενικές Διευθύνσεις για το επόμενο έτος, μέχρι 10/11/2014.

 

– Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στη Γενική Γραμματέα του έργου της κάθε Διεύθυνσης εντός 20 ημερών από τη λήξη του έτους.

 

– Διενέργεια 27 εσωτερικών ελέγχων (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) για τη διασφάλιση των διαδικασιών διαφάνειας για το έτος 2014.