Η εμφάνιση Διαβήτη Τύπου 2 σε νεαρές ηλικίες συνδέεται με μεγαλύτερη θνησιμότητα

ΦΩΤΟ: REUTERS

ΦΩΤΟ: REUTERS

Σημαντικά μικρότερες ηλικίες εμφανίζουν πλέον Διαβήτη Τύπου 2 γεγονός που έχει θορυβήσει τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, πρόσφατα ανακάλυψαν ότι ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2 οι οποίοι διαγνώστηκαν σε ηλικίες από 15-30 ετών παρουσίασαν σοβαρή λευκωματουρία, δηλαδή νεφροπάθεια καθώς και νευροπάθεια αλλά λιγότερο κλινικά εμφανείς μακροαγγειακές επιπλοκές.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ηλικία θανάτου τους ήταν πολύ μικρότερη, σχεδόν κατά 15 έτη σε σύγκριση με εκείνους τους ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες με Διαβήτη Τύπου 2, δηλαδή από 40 έως 50 ετών.

Σύμφωνα με μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο  “Diabetes Care”, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ζευγάρι ομάδων σύγκρισης με συνολικό αριθμό 1.416 ασθενών με διαβήτη, από το σύνολο των 15.238 ασθενών που παρακολουθήθηκαν.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς που διαγνώστηκαν σε μικρότερη ηλικία με Διαβήτη Τύπου 2, είχαν δυστυχώς το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής τους, από τους ασθενείς αυτούς που διαγνώστηκαν σε μεγαλύτερες ηλικίες.