Η μείωση των εισφορών φέρνει οριακές αυξήσεις

Αλλαγές επέρχονται από την 1η Ιουλίου σε μισθούς και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες.

Η μείωση αφορά κατά 2,9 μονάδες τις εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάλογο όφελος γι’ αυτούς, ενώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα μειωθούν οι εισφορές των εργαζομένων και αντίστοιχα θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Έτσι, μετά τις μειώσεις οι εισφορές διαμορφώνονται για τη μεγαλύτερη κατηγορία (μεικτά ΕΤΕΑΜ) στο 40,06% από 43,96% των μεικτών αποδοχών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.

 

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται στο Μνημόνιο προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα από την 1η Ιουλίου:

 

  • Καταργούνται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ  του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και η αντίστοιχη εισφορά 1% των εργαζομένων. Καταργείται ακόμη η εισφορά 1% που κατέβαλε κάθε εργοδότης υπέρ τους κλάδου στράτευσης τους ΟΑΕΔ για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.
  • Μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46% (0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας και η εισφορά του εργαζομένου στο 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας).
  • Μειώνεται επίσης η εισφορά του εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα από 0,80% σε 0,25%.

 

 

Πηγή: Τα Νέα