Η Moody’s αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες

Ανάπτυξη 0,3% το 2014 και 1,2% το 2015 προβλέπει για την Ελλάδα η Moody's, θεωρώντας πως το νέο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, περισσότερο προσανατολισμένο στις εξαγωγές, δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές του κλάδου από αρνητικές σε ουδέτερες.

Η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και την ανάκτηση της πρόσβασης στις διατραπεζικές και διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση των χρηματοδοτικών πιέσεων και σε σταδιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας του κλάδου το 2015. 

 

Οι τράπεζες θα παραμείνουν ζημιογόνες το 2014 εξαιτίας των υψηλών ακόμα προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία προβλέπει πως θα κορυφωθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2015, στο 37%, εκτιμώντας μάλιστα πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται σήμερα ταχύτερα από τις προβλέψεις.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσα σε έξι έως εννέα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν στο πλαίσιο των stress tests.

 

 

Πηγή: Τα ΝΕΑ