ΙΟΒΕ: Υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Επιδεινώθηκε εκ νέου τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε στις 91,4 (από 92,7) μονάδες, στη χαμηλότερη επίδοση από τον Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας που εκπονεί το ΙΟΒΕ.

 

Αυτή η νέα αρνητική εξέλιξη, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, είναι αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως στις υπηρεσίες και κατασκευές, αλλά και της νέας υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, άλλωστε δεν σημειώθηκε κάποια θετική εξέλιξη στο ζήτημα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Αντιθέτως, υπάρχουν κινήσεις εσωτερικού δανεισμού, με καθυστερήσεις στις οφειλές του Δημοσίου και χρησιμοποίηση των διαθεσίμων διάφορων οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εξέλιξη που ασφαλώς συντελεί στη μείωση της ρευστότητας στην οικονομία.

 

Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αναφορικά με τη συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές φαίνεται ότι έχει καθοριστική επίδραση στις προσδοκίες. Όπως έχει αναφερθεί από το ΙΟΒΕ κατ’ επανάληψη τους τελευταίους μήνες, η παρατεινόμενη αβεβαιότητα πλήττει καίρια την οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που ήδη αποτυπώθηκε και στα επίσημα στοιχεία για το ρυθμό μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας. Συνολικά πάντως πολίτες και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση παρατεταμένης αναμονής, ώστε να αξιολογήσουν τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν από πιθανή βραχυπρόθεσμη ή πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία.

 

Αναλυτικότερα:

 

– στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες κερδίζουν έδαφος, με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να ενισχύεται και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να βελτιώνονται ελαφρά.

 

– στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα, αλλά και τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση βαίνουν δυσμενέστερες, ενώ αντίθετα οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά.

 

– στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, όπως και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση.

 

– στις κατασκευές, καταγράφεται έντονη επιδείνωση στην προβλεπόμενη απασχόληση, η οποία υπερσκελίζει την άνοδο στις προβλέψεις για τις προγραμματισμένες εργασίες των επιχειρήσεων που παραμένουν έντονα δυσμενείς.

 

– στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο αλλά και την εξέλιξη της ανεργίας επιδεινώνονται, ενώ βελτιώνεται ελαφρά η πρόθεση για αποταμίευση.

 

Αμετάβλητο και πάλι το οικονομικό κλίμα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

 

Το οικονομικό κλίμα τον Μάιο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται εκ νέου στις 103,8 και τις 106,4 μονάδες αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις. Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του δείκτη είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες, τις Κατασκευές και το Λιανικό εμπόριο, αλλά και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης για δεύτερο κατά σειρά μήνα.

 

Οι προσδοκίες στη βιομηχανία δεν καταγράφουν αξιοσημείωτες μεταβολές. Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία ο σχετικός δείκτης παρέμεινε επί της ουσίας αμετάβλητος τον Μάιο (+0,2), στις υπηρεσίες αυξήθηκε ελαφρά (+0,8), στις κατασκευές οριακά (+0,5), ενώ στο λιανικό εμπόριο περισσότερο (+2,2).

 

Ως προς την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, σημειώνεται μικρή πτώση στο σχετικό δείκτη (-0,9), ενώ σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται ελαφρά στην Ολλανδία (+0,9), την Γερμανία (+0,5) και την Γαλλία (+0,7), ενώ αντίθετα περιορίστηκαν οριακά στην Ιταλία (-0,4) και παρέμειναν αμετάβλητες στην Ισπανία.

 

Στην ΕΕ, το οικονομικό κλίμα επίσης δεν μεταβάλλεται, με τις προσδοκίες στην Πολωνία να εξασθενούν (-1,5) και στο Ην. Βασίλειο να παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Σε επίπεδο τομέων, στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο το κλίμα βελτιώνεται, ενώ οι προσδοκίες των καταναλωτών επιδεινώθηκαν, κατ’ ακολουθία των τάσεων της Ευρωζώνης. Στη βιομηχανία το κλίμα βελτιώθηκε ελαφρώς περισσότερο σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ, ενώ στις κατασκευές εξασθενεί σε σχέση με τον Απρίλιο.