Καλαμαριά: Προβλήματα υδροδότησης την Τετάρτη και την Πέμπτη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 από τις 08:30 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης αγωγού  Φ200 του δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Αιγαίου με Χαλδίας και Πόντου με Μεταμορφώσεως. Λόγω των εργασιών, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην περιοχή του  Κέντρου Καλαμαριάς στις οδούς Ανδριανουπόλεως, Αιγαίου, Πόντου, Χαλδίας καθώς και στις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Καλαμαριάς.

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 από τις 09:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ακύρωσης αγωγού Φ150 του δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Πόντου με Μεταμορφώσεως. Λόγω των εργασιών, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις περιοχές Πόντου , Μεταμορφώσεως , Αργυρουπόλεως και Δημητρίου Καραολή του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης λόγω έργων ΜΕΤΡΟ και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης της περιοχής.