Κλειδώνει η μείωση 10% στο εφάπαξ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ψαλίδι που θα φτάνει μεσοσταθμικά στο 10% έρχεται για το εφάπαξ βοήθημα σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και διαπραγματεύεται με τους θεσμούς εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος θα ισχύσει για τους νέους συνταξιούχους, αλλά και όλες τις εκκρεμείς σήμερα αιτήσεις, που φτάνουν τις 62.000 στα 37 Ταμεία και κλάδους Πρόνοιας.

Στην προκρούστεια κλίνη μπαίνει το βοήθημα για όσους αποχώρησαν μετά την 1/9/2014, καθώς αναζητείται για πολλούς μήνες ο κατάλληλος τρόπος υπολογισμού, αναφέρει το δημοσίευμα του Έθνους. Ενόψει τις τελικής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι μειώσεις να είναι μεγαλύτερες και να ξεπερνούν το 10%.

Η ελληνική πρόταση στους δανειστές προβλέπει νέο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος «πατάει» πάνω στον τύπο που είχε θεσμοθετηθεί το 1992 μόνο για τους νέους ασφαλισμένους. Το προσχέδιο που είχε εμφανίσει τον Ιανουάριο το υπουργείο Εργασίας προέβλεπε εξίσωση παλιών και καινούργιων βάσει του εξής τύπου:

α) Για το χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το εφάπαξ υπολογίζεται για τους μισθωτούς ως το γινόμενο του 70% των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.
β) Για το χρόνο ασφάλισης από την 1.1.2014 και μετά ο νόμος προβλέπει τον υπολογισμό με βάση την «αρχή της ισοδυναμίας». Το ποσό του εφάπαξ θα ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Η νέα πρόταση πατάει πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και για να βγει ο λογαριασμός μειώνει ακόμα περισσότερο το συντελεστή που πολλαπλασιάζεται με τις συντάξιμες αποδοχές.

Μεγάλοι χαμένοι ειδικά στο Δημόσιο όπου εκκρεμούν 33.000 αιτήσεις θα είναι όσοι φεύγουν με πολλά χρόνια και υψηλές εισφορές.. Π.χ. δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 χρόνια ασφάλισης που έφυγε μετά το Σεπτέμβρη του 2013 χάνει τουλάχιστον 4.000 ευρώ από το προσδοκώμενο εφάπαξ του, σε σχέση με το συνάδελφό του με την ίδια ασφαλιστική ταυτότητα που έφυγε τον Αύγουστο του 2013.