Κοινωνική πολιτική: Προσφορά εργασίας σε άστεγους και κακοποιημένες γυναίκες

Η είσοδος στην αγορά εργασίας ανθρώπων που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες είναι ο κύριος στόχος του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, στο οποίο επιδιώκει να ενταχθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης.

 

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Καλυψώ Γούλα πρόκειται για το πρόγραμμα “Στέγαση και επανένταξη” του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο του οποίου από πλευράς δήμου Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται να υποβληθεί ολοκληρωμένο σχέδιο, ύψους περίπου 600.000 ευρώ.

 

Πηγή: Μακεδονία