«Κούρεμα» προστίμων για κλείσιμο φορο-υποθέσεων

lefta-calc

«Πράσινο φως» για να κλείσουν δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια ανάβει το πολυνομοσχέδιο, εφόσον οι φορολογούμενοι που αντιδικούν με το Δημόσιο δεχθούν να καταβάλουν τα οφειλόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις, με μείωση τουλάχιστον κατά 50%.

Στην πράξη το Δημόσιο επιχειρεί μια μορφή «εξωδικαστικής» περαίωσης με όρους ευνοϊκούς για όσους έχουν προσφύγει για διάφορες υποθέσεις φοροδιαφυγής είτε στις αρμόδιες επιτροπές επίλυσης διαφορών (με τις γνωστές «ενδικοφανείς προσφυγές») είτε στα διοικητικά δικαστήρια για φορολογικές παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τα τέλη του 2013.

Στις μεταβατικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, που εκτιμάται ότι δίνουν τη δυνατότητα να κλείσουν τουλάχιστον 70.000 δίκες (και πολλές χιλιάδες ενδικοφανείς διαδικασίες στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα βαριά πρόστιμα και προσαυξήσεις του ν. 2523/97, εάν ο φορολογούμενος αντίδικος του Δημοσίου δεχθεί να πληρώσει εφάπαξ:

Ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε πλαστού στοιχείου, όταν πρόκειται για παράβαση έκδοσης πλαστών στοιχείων, ή ποσό ίσο με το 40% για παράβαση έκδοσης ή λήψη εικονικών στοιχείων, νόθευσης κ.λπ.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να κλείσουν οι υποθέσεις όπου δεν μπορεί να προσδιορισθεί η εν μέρει εικονική αξία (ή αυτή που αφορά αποκλειστικά τον εκδότη του στοιχείου), με πληρωμή του 20%.

Οι υποθέσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων ή άλλες παραβάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα να αποκρυβεί συναλλαγή μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, μπορούν να κλείσουν με πληρωμή του 25% της αξίας της συναλλαγής (ή της αποκρυβείσας αξίας για κάθε παράβαση).

Πηγή: Έθνος