Κύπρος: Πλησίασε τα 900 εκατ. ευρώ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2013

Με ποσοστό 5,4% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) αντιστοιχεί το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2013, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, το 2013, το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του ευρύτερου δημοσίου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 896,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2013 τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με το 2012, υποχωρώντας στα 7,55 δισ. ευρώ.

Αντιστοίχως τα έσοδα για το 2013 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα 6,65 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε 1,970 δισ. ευρώ (5,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε 2,559 δισ. ευρώ (6,3% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα 589,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με έλλειμμα 546,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 611,4 εκατ. ευρώ (16,8% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με 365,2 εκατ. ευρώ (μείωση 18,3%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο 610,9 εκατ. ευρώ (13,4% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012).

Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 41,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φτάνοντας στα 154,7 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 ήταν:

κοινωνικές παροχές 775,3 εκατ. ευρώ (13,5% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και απολαβές προσωπικού 758,5 εκατ. ευρώ (9,2% μείωση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν σε 87,5 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με 211,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου (380,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 178,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο), εκ των οποίων ποσό 299 εκ. ευρώ αφορά αποζημιώσεις για τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων που κατείχαν καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο πέρυσι ήταν 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε έλλειμμα 209,5 εκατ. ευρώ.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε έλλειμμα 92,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο το έλλειμμα εκτινάχθηκε στα 589,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό έλλειμμα για το έτος στα 896,9 εκατ. ευρώ.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ