Κυρίζογλου: ανησυχία του για τη μεταβίβαση ακινήτων στη Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Την ανησυχία του για τη μεταβίβαση ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) εξέφρασε με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. Στην επιστολή, η οποία εκτός από τον Πρωθυπουργό αποστέλλεται και στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ. Κατερίνα Νοτοπούλου καθώς και στην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. και την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., ο κ. Κυρίζογλου αναφέρεται σε 29 ακίνητα ευρισκόμενα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και τα οποία βρίσκονται μεταξύ των 10.119 υπό μεταβίβαση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ακινήτων. Μεταξύ των 29 αυτών ακινήτων περιλαμβάνονται και τα Συμμαχικά Νεκροταφεία (Ζέιτενλικ) με ΚΑΕΚ 190111708031, το Ινδικό Νεκροταφείο με ΚΑΕΚ 190693105027, το πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» με ΚΑΕΚ 190110101114, το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το διδακτήριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου με ΚΑΕΚ 190691107001 κλπ. Συγκεκριμένα για το πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» ζητείται η τήρηση της από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) γενομένης παραχώρησης στο Δήμο μας με δεδομένο  ότι επίκειται στο άμεσο μέλλον η οριστική θεσμική έγκριση από το ΥΠΕΝ του ήδη κατατεθέντος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από το ΥΠΕΝ και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης σύμφωνα με τους όρους του παραχωρητηρίου ενώ για το σύνολο των υπό μεταβίβαση ακινήτων αιτείται την αποφυγή κάθε ενέργειας και πράξης που θα εμποδίσει ή θα αποτρέψει την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ

 

Κατόπιν του από 14-6-2018 γραπτού αιτήματός της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. (υπερταμείο) προς τον Υπουργό Οικονομικών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 86/18.6.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2317/19.6.2018 τ. Β’), με την οποία «εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.) 10.119 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο Παράρτημα Ι, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα (απόφαση) και στο υπό στοιχείο (ζ) γραπτό αίτημα της Ε.Ε.ΣΥ.Π.».

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 188 §1α του Ν. 4389/16 η Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. θεωρείται άμεσα θυγατρική της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. (υπερταμείο).

Μεταξύ των 10.119 υπό μεταβίβαση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ακινήτων περιλαμβάνονται και 29 ακίνητα ευρισκόμενα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μας, όπως αυτά παρατίθενται στη συνημμένη σχετική κατάσταση, η οποία καταρτίσθηκε ύστερα από έρευνα της τεχνικής μας υπηρεσίας. Μεταξύ των 29 αυτών ακινήτων περιλαμβάνονται και τα Συμμαχικά Νεκροταφεία (Ζέιτενλικ) με ΚΑΕΚ 190111708031, το Ινδικό Νεκροταφείο με ΚΑΕΚ 190693105027, το πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» με ΚΑΕΚ 190110101114, το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το διδακτήριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου με ΚΑΕΚ 190691107001 κλπ.

Σ’ ότι αφορά τα (α) ΚΑΕΚ 190110101114 (Στρατόπεδο και πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος») και (β) ΚΑΕΚ 190691107001 (χώρος για ανέγερση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του Ιερού Ναού Αγίου Πολυκάρπου ακίνητα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 

(α) Παραχωρημένο Τμήμα του πρώην Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΑΕΚ 190110101114, Α.Κ. 5749 δημόσιο ανταλλάξιμο κτήμα):

 

 1. Με την υπ’ αριθμ. 19/22.07.2008/Εα.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ), εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο μας, τμήματος εμβαδού 161.529,93 τ.μ. του Α.Κ. 5749 δημοσίου Ανταλλάξιμου Ακινήτου, για σαράντα εννέα (49) χρόνια.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης συντάχθηκε και τέθηκε σε ισχύ το Φ.31.3207/ 22-08-2008 Παραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου, στο οποίο διατυπώνονται οι όροι και ο σκοπός της παραχώρησης.

Σύμφωνα με το Παραχωρητήριο  (Φ. 31.3207/22.08.2008), το οποίο ο Δήμος αποδέχθηκε με την 450/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, ξεκίνησε άμεσα την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος». Αν και συνάντησε το σκόπελο της γραφειοκρατίας  βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο.

Εντός του χώρου των 161.529,93 τ.μ, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Δήμος, βρίσκονται :

 • Αθλητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο τμήμα του (Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων « Κωνσταντίνος Καραμανλής » με ανοικτούς χώρους στίβου, Κλειστό Προπονητήριο Στίβου «Αναστασία Κελεσίδου», ανοικτό βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα («Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης»).
 • Ο ιερός ναός της Αναστάσεως του Κυρίου (λειτουργεί ομώνυμη Ενορία).
 • Ελεύθερο (δωρεάν) πάρκινγκ αυτοκινήτων για τους κατοίκους του δήμου μας.

Όλα τα ανωτέρω έργα πλην του ιερού ναού, τα κατασκεύασε ο Δήμος μας.

Ο χώρος, εκτός από τις εκδηλώσεις που διεξάγονται εντός των ανωτέρω χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιείται και για:

 • Περιπάτους – εκδρομές σχολείων
 • Ανθοέκθεση Δήμου (συγκεντρώνει 60.000 επισκέπτες)
 • Περίπατο πολιτών
 • Ποδηλατοδρομία και Αγώνες Ποδηλασίας
 • Εκκίνηση του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μ. Αλέξανδρος»

Όλος ο χώρος των 161.529,93 τ.μ, είναι περιφραγμένος. Μόλις τον παρέλαβε ο δήμος τοποθέτησε φύλακες ιδιωτικής εταιρείας για φύλαξή του και συντηρεί με δικές του δαπάνες τόσο τον περιβάλλοντα χώρο όσο και τις εντός αυτού κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

 1. Η έκταση του στρατοπέδου εντάχθηκε αρχικά στο σχέδιο πόλης του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων με το ΓΠΣ του 1989 (46933/2753/8-6-1989 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 410Δ’/16-6-1989). Σύμφωνα με αυτό, χαρακτηριζόταν ως Υπερτοπικό Κέντρο Επιπέδου Πόλης & Υπερτοπικό πράσινο, με μικρό τμήμα για χρήση κατοικίας (συγκεκριμένα για εφαρμογή Στεγαστικού Προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας).

Ακολούθησε αναδημοσίευση του ΓΠΣ το 1992 (80367/5432/1-9-1992 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1153Δ’/11-11-1992) και τροποποίησή του το 2005 (35518/30-8-2005 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1249Δ’/21-11-2005), χωρίς να μεταβληθούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην έκταση του στρατοπέδου.

Με την υπ’ αριθμ. 10922/16-06-2002 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 584 Δ/ 15-07-2002) εγκρίθηκε «Τοπικό  ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης) για τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σταδίου καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού».

Με την υπ’ αριθμ. 6691/07-02-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 80 ΑΑΠ/ 28-02-2008) εγκρίθηκε «Τοπικό  ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης), και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου σε συνεχόμενη περιοχή και καθορισμός όρων δόμησης».

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω ρυμοτομικά σχέδια αφορούν: Χώρο Δημοτικού Σταδίου, χώρο για την ανέγερση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου, ανοικτών γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ – χάντμπολ – τένις, πλατείας, χώρου στάθμευσης, χώρων πρασίνου, οδών.

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 4242/16.07.2003 Πράξη Χαρακτηρισμού, χαρακτήρισε δύο εκτάσεις εντός του ΑΚ 5749 συνολικής επιφάνειας εμβαδού 3.675 τ.μ. ως Δάση καλυπτόμενα από Χαλέπιο Πεύκη σε ποσοστό 100 %.

Στο ΦΕΚ 1249 Δ΄/21.11.2005 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  Δήμου Αμπελοκήπων.

Οι παραπάνω χρήσεις γης για το στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος» παραμένουν αμετάβλητες.

 

 1. Για το ΑΚ 5749 υπάρχουν ήδη καθορισμένες χρήσεις γης και μάλιστα σε μεγάλο τμήμα του είναι ήδη δομημένο με σχολεία, ανοικτά και κλειστά γήπεδα με κερκίδες και γυμναστήρια, έναν ιερό ναό και υπάρχουν δασικές εκτάσεις.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Αμπελοκήπων ήδη έχει σε τμήμα του εφαρμοσθεί και το υπόλοιπο βρίσκεται σε εξέλιξη  και ολοκληρώνεται η πλήρης εφαρμογή του.

Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ το ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι μοναδική ευκαιρία για το Δήμο μας να εκμεταλλευθούμε την οικονομική δυνατότητα που μας παρέχει το εν λόγω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε και στην κατασκευή των υπολοίπων έργων για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτικό Τεχνικό Γραφείο εξειδίκευση του ανωτέρω ΓΠΣ με την σύνταξη μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Π.ΕΝ. Αναμένεται η εντός του τρέχοντος έτους έγκριση της μελέτης.

Με την υπ’ αριθμ. 234/24.04.2013 Απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που δημοσιεύθηκε στο σχετ. ΦΕΚ 1020 Β΄/2013, είχε μεταφερθεί η κυριότητα του στρατοπέδου στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α. Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.)».

Υπό το καθεστώς αυτό αυτονόητο είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να εγκριθεί οποιοδήποτε κονδύλι από το ΕΣΠΑ   2014-2020 για έργα Κοινωφελούς σκοπού στο παραχωρημένο στο δήμο μας τμήμα.

Παρ΄ όλα αυτά όμως ο δήμος μας ανέλαβε έναν διαρκή και σοβαρό αγώνα προκειμένου να επανέλθει το πρώην στρατόπεδο στο προ της μεταφοράς στο ΤΑΙΠΕΔ καθεστώς.

Τελικά, ύστερα από έγγραφες και προσωπικές αναφορές και παραστάσεις μας προέκυψε το εξής αποτέλεσμα.

Με το νόμο 4389/27.05.16 (ΦΕΚ 94Α΄), άρθρο 196, παράγραφος 7, :

«Η κυριότητα και νομή επί όλων των ακίνητων του ΤΑΙΠΕΔ, με την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ΄, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα».

Επειδή το Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ’, περιέρχεται πάλι κατά κυριότητα στην ΕΤ.Α.Δ.  Α.Ε.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε την τήρηση της από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) γενομένης παραχώρησης στο Δήμο μας με δεδομένο  ότι επίκειται στο άμεσο μέλλον η οριστική θεσμική έγκριση από το ΥΠΕΝ του ήδη κατατεθέντος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από το ΥΠΕΝ και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης σύμφωνα με τους όρους του παραχωρητηρίου.

 

            (β) Το ΑΚ 7086 Θεσσαλονίκης (ΚΑΕΚ 190691107001):

           

Βρίσκεται επί της οδού Μοναστηρίου αριθμός 226 της Δ.Κ. Μενεμένης του δήμου μας. Πρόκειται για δημόσιο ανταλλάξιμο κτήμα στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή διδακτηρίου για στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΦΕΚ 9/15.1.2014, τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, η υπ’ αριθμ. 8340/4.11.13 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ.) και η ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου (η έγκριση χωροθέτησής του βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την έκδοση του εγκριτικού ΠΔ βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο του ΥΠΕΝ -Α.Π. 20874/707/26.4.18).

 

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την από μέρους σας αποφυγή κάθε ενέργειας και πράξης που θα εμποδίσει ή θα αποτρέψει την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

 

 

 

Λάζαρος Κυρίζογλου

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας