Μαθήματα εξ αποστάσεως από τα ΑΕΙ-Κερδίζει έδαφος το e-learning

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό και Πανεπιστήμιο Πειραιά προσφέρουν εξ αποστάσεως προγράμματα. Πλεονεκτήματα της ευέλικτης μορφής σπουδών, η μικρή διάρκεια και τα σχετικά χαμηλά δίδακτρα.

 

Αλλαγή καριέρας ή επαγγελματική ανέλιξη μέσω δεκάδων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, επιδιώκουν χιλιάδες εργαζόμενοι και απόφοιτοι ΑΕ1-ΤΕΙ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα e-learning αποτελούν το… σκαλοπάτι για αλλαγή σελίδας στην επαγγελματική καριέρα, καθώς και για όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους διεκδικώντας ένα καυτερό μέλλον. Οι ραγδαίες αλλαγές, άλλωστε, στην αγορά εργασίας αναγκάζουν πολλούς εργαζομένους, ακόμη και ολόκληρες εταιρείες να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες ώστε να εξελιχθούν.

Τα πλεονεκτήματα της ευέλικτης μορφής σπουδών, π μικρή διάρκεια των προγραμμάτων και τα δίδακτρα που κυμαίνονται στις περισσότερες των περ^ώσεων σε λογικά πλαίσια, έχουν οδηγήσει σε αυτά τα προγράμματα χιλιάδες εργαζομένους ή ακόμη και ανέργους που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας σε έναν άγνωστο-μέχρι πρότινος-τομέα γι’ αυτούς. Μάλιστα, είναι συχνό πλέον το φαινόμενο πολλές εταιρείες να αναζητούν εξ αποστάσεως προγράμματα προκειμένου να στείλουν υπαλλήλους τους για να επιμορφωθούν πάνω στο αντικείμενο τους.

 

Μόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που παρέχει εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης από το 2001, κατέγραψε την τελευταία χρονιά αύξηση στον αριθμό των εκπαιδευόμενων κατά 1 3%. Στο ΕΚΠΑ έχουν υποβληθεί τα τελευταία χρόνια συνολικά 55.000 αιτήσεις, ενώ 25.000 και πλέον εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν τα προγράμματα.

Το Οικονομικό Αθηνών μπορεί να άργησε να υλοποιήσει εξ αποστάσεως προγράμματα, ωστόσο τα προγράμματα που «τρέχουν» έχουν προσελκύσει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ενώ εντός του 2015 θα προστεθούν αρκετά ακόμη. Και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά λειτουργούν προγράμματα e-learning, Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) υποστηρίζει 512 μαθήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευόμενων -σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας-φτάνει τους 27.997.

Η χρονική διάρκειατων συγκεκριμένων προγραμμάτων ξεκινά συνήθως από τους τρεις μήνες και μπορεί να φτάσει έως και τους δέκα. Οσον αφορά τα δίδακτρα, κυμαίνονται ανάλογα με τη διάρκειατου προγράμματος αλλά και το αντικείμενο. Πα ένα τρίμηνο πρόγραμμα οι τιμές μπορεί να ξεκινούν από τα 150 ευρώ, ενώ για ένα δημοφιλές ΙΟμηνο πρόγραμμα μπορεί να φτάσουν και τα 1.600 ευρώ.

Αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα φαίνεται πως επενδύουν πολλά σε αυτόν τον τομέα εκπαίδευσης, αφού κάθε χρόνο προσφέρουν νέα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ ορισμένα ιδρύματα, όπως το Καποδιοτριακό, παρέχουν τη δυνατότητα για customized προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και πς απαιτήσεις του φορέα ή της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να επιμορφώσει το προσωπικό του.

 

Εκπτώσεις Ολα ανεξαιρέτως τα ιδρύματα, πάντως, προσφέρουν ενώσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως ανέργους, φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

Αναφορικά με το προφίλ των εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν τα προγράμματα e-learning, όπως μας ενημερώνουν από το Κέντρο Συ νεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επί μόρφωσης του ΕΚΠΑ αλλά και από το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελ ματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, είναι:

 

■ ηλικίας κυρίως έως 45 ετών

 

■ απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας

 

■ στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

 

■ όσοι βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο αλλαγής καριέρας και θέλουν επικαιροποίηση προσόντων

 

■ εργαζόμενοι με σοβαρή επαγγελματική εμπειρία που θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

 

Αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Πειραιά παρέχονται προγράμματα πάνω σε αρκετούς γνωστικούς τομείς, όπως οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων, οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, η ψυχολογία της επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικό επιχειρείν, sosial media κ.ά

 

Τέσσερα είδη εκπαίδευσης

 

Η Πλούσια επιστημονική, διδακτική και επαγγελματική πείρα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και η εμπειρία 25 ετών στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν εχέγγυα για την ποιότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ξεκίνησαν στο Ιδρυμα.

Στόχος του ΟΠΑ, σύμφωνα με τον πρύτανη Κωνσταντίνο Γάτσιο, είναι η διεύρυνση της πρόσβασης σε γνώση, και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων εργαζομένων, ανέργων, σπουδαστών και αποφοίτων.

Στο ΟΠΑ, όπως εξηγούν η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγγελική Πουλημενάκου, και ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Βλάσης ΣταΘακόπουλος, που ανέλαβαν την υλοποίηση και πρωτοβουλία για τα e-learning, προσφέρονται τέσσερα είδη εκπαίδευσης:

 

■ Ευέλικτη ατομική μάθηση (πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό, μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις κ.λπ.)

 

■ Ζωντανές τηλεκπαιδεύσεις (συνεδρίες διδασκαλίας με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων)

 

■ Ψηφιακές τάξεις (ομαδική – συνεργατική μάθηση, επικοινωνία με εισηγητή και εκπαιδευομένων μέσω forum)

 

■ Μεικτή εκπαίδευση (συνδυασμός και των τριών μορφών εκπαίδευσης).

Τα τρέχοντα Αυτό το διάστημα «τρέχουν» προγράμματα crns τεχνικές πωλήσεων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α., το 1ο εξάμηνο του 2015 θα ξεκινήσουν προγράμματα στην ηγεσία, στο ψηφιοκό μάρκετινγκ, το ERP, ενώ το 2ο εξάμηνο θα προστεθούν προγράμματα πάνω στην οργανωοιακή ψυχολογία, τη διοίκηση απόδοσης και την επιχειρηματικότητα.

Η διάρκεια τους αρχίζει από τις 20-25 ώρες (εκτιμώμενος χρόνος παρακολούθησης), που απαιτεί έως 3 μήνες, και φθάνει μέχρι τις 45 ώρες. Το κόστος συμμετοχής διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόγραμμα και κυμαίνεται από 150 έως 420 ευρώ.

Παρέχεται έκπτωση 80% σε ανέργους, φοιτητές και προσωπικό του πανεπιστημίου.

 

Πηγή: Έθνος του Σαββάτου