Μαζικές επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες θα αυξήσουν ΑΕΠ και απασχόληση

ΦΩΤΟ: REUTERS/YVES HERMAN

ΦΩΤΟ: REUTERS/YVES HERMAN

Σχέδιο μαζικών επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες τα επόμενα 10 χρόνια, το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει το κοινοτικό ΑΕΠ κατά 900 δισ. ευρώ και να δημιουργηθούν 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην Ευρωβουλή των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τους επόμενες 12 μήνες, προβλέπει πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Ειδικότερα, η Κομισιόν πρότεινε χθες τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025:

1. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο).

2. Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.

3. Όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G, την πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μαζικές επενδύσεις, βασισμένων σε έναν νέο ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και σε απλοποιημένους κανόνες, οι οποίοι καθιστούν πιο ελκυστικές για όλες τις εταιρείες τις επενδύσεις σε νέες υποδομές υψηλής ποιότητας παντού στην Ε.Ε., τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των εθνικών συνόρων.

Όπως τονίζει, οι επενδύσεις οι οποίες ευνοούνται από το νέο πλαίσιο θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 910 δισ. ευρώ και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία (μέχρι το 2025).

Εκτός από τον κώδικα, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την Ε.Ε. από το 2018. Αυτό έχει το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής δέσμης μέτρων συνδεσιμότητας, της WiFi4EU, αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές κοινότητες να προσφέρουν δωρεάν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε κάθε πολίτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, έως το 2025, όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G, την πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. 

Για την επιτάχυνση συνδεσιμότητας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 500 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προέλθει, κατά μεγάλο μέρος, από ιδιωτικά κεφάλαια. Ωστόσο, υπό τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις, είναι πιθανό να υπάρξει έλλειμμα επενδύσεων ύψους 155 δισ. ευρώ. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επενδυτική πρόκληση, η Επιτροπή προτείνει έναν κώδικα, ο οποίος προβλέπει:

 • περιορισμό των ρυθμιστικών πρακτικών όταν αντίπαλοι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν από κοινού σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Οι νέοι κανόνες καθιστούν την ενδεχόμενη επένδυση πιο προβλέψιμη για τους «πρωτοπόρους» οι οποίοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να επενδύσουν στα εν λόγω δίκτυα σε λιγότερο αποδοτικές περιοχές, όπως οι αγροτικές.
 • Καλύτερη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων: Ο κώδικας προτείνει μακρά διάρκεια των αδειών, σε συνδυασμό με αυστηρότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Προτείνει επίσης τον συντονισμό βασικών παραμέτρων όπως το χρονοδιάγραμμα των εκχωρήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έγκαιρη ελευθέρωση του ραδιοφάσματος για την αγορά της Ε.Ε. και περισσότερο συγκλίνουσες πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ε.Ε. με στόχο την παροχή πλήρους ασύρματης κάλυψης σε ολόκληρη την Ε.Ε.
 • Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών σε περιοχές όπου οι γενικοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών δεν καλύπτουν τις ανάγκες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Επικαιροποιημένοι κανόνες διευκολύνουν την αλλαγή προμηθευτών όταν οι καταναλωτές έχουν υπογράψει συμβόλαια υπηρεσιών (πακέτα που συνδυάζουν διαδίκτυο, τηλεόραση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία κ.λπ.) και διασφαλίζουν ότι οι ευάλωτες ομάδες (όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι υπαγόμενοι στην κοινωνική πρόνοια) έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά συμβόλαια διαδικτύου.

Το σχέδιο δράσης για δίκτυα 5G, το οποίο προβλέπει κοινό χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε. για συντονισμένη έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης το 2020, καθώς και συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου με σκοπό τον προσδιορισμό και τη διάθεση ζωνών ραδιοφάσματος για αυτά τα δίκτυα, την οργάνωση πανευρωπαϊκών δοκιμών από το 2018, την προώθηση κοινών παγκόσμιων προτύπων και την έγκριση εθνικών χαρτών πορείας για την ανάπτυξη του 5G σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η Επιτροπή και οι επενδυτές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προβλέπουν επίσης να διαθέσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις τεχνολογίας 5G για καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Η χρηματοδότηση αυτή θα λάβει τη μορφή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης επιχειρηματικού κινδύνου που θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να φέρουν στην αγορά νέες υπηρεσίες, όπως η αυτόματη οδήγηση, η παράδοση εμπορευμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή η εικονική πραγματικότητα για ειδική επαγγελματική συνεργασία.

«Χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα που να είναι οικονομικά προσιτή για τους καταναλωτές και διαθέσιμη παντού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Άντρους Άνσιπ, προσθέτοντας ότι η αύξηση του ανταγωνισμού και η περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων με τη βοήθεια του κατάλληλου περιβάλλοντος που δημιουργεί ο νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ υπογράμμισε ότι με την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και με την καλύτερη δυνατή ταχύτητα και ποιότητα, η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. «Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία επιπέδου gigabit και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, είτε στην ύπαιθρο είτε στις πόλεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική σύνδεση στο διαδίκτυο», κατέληξε ο Γερμανός επίτροπος.

Δωρεάν Wi-Fi

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια νέα πρωτοβουλία ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές να προσφέρουν δωρεάν συνδέσεις Wi-Fi σε κάθε πολίτη, για παράδειγμα, μέσα και γύρω από τα δημόσια κτήρια, τα κέντρα υγείας, τα πάρκα ή τις πλατείες. Με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 120 εκατ. ευρώ, αυτό το νέο κοινό σύστημα κουπονιών μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα σε χιλιάδες δημόσιους χώρους δημιουργώντας 40 έως 50 εκατομμύρια συνδέσεις Wi-Fi ανά ημέρα.

Η χρηματοδότηση για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να καταστεί γρήγορα διαθέσιμη, μετά την έγκριση του σχεδίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Τουλάχιστον 6.000 έως 8.000 δήμοι θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το νέο σχέδιο έως το 2020.

Έρευνα για το ΙοΤ

Οι τεχνολογίες του Internet of Things (ΙοΤ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καθιερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες όλο και περισσότερων εταιρειών, σύμφωνα με την τέταρτη ετήσια Έκθεση – Βαρόμετρo του ομίλου της Vodafone, η οποία αποτελεί μία κορυφαία, παγκόσμια έρευνα επιχειρηματικού κλίματος για την καινοτομία και τις επενδύσεις στο ΙοΤ.

Ειδικότερα, στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Circle Research τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2016, συμμετείχαν περισσότερες από 1.096 επιχειρήσεις από την Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

 • Σε ποσοστό 76% οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης,
 • Το 89% των εταιρειών που επένδυσαν στο ΙοΤ, αύξησε την επένδυσή του κατά τους 12 τελευταίους μήνες,
 • Το 63% εκείνων που υιοθέτησαν το ΙοΤ, διαπίστωσε σημαντική απόδοση της επένδυσης, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με περσινή έρευνα (59%)
 • Οι επενδύσεις στο ΙοΤ πλέον αντιπροσωπεύουν το 24% του μέσου προϋπολογισμού ΙΤ και έχουν πια ισοσκελιστεί με τις δαπάνες για το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και τα data analytics.
  Η έκθεση επίσης έδειξε ότι οι τεχνολογίες του ΙοΤ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καθιερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες όλο και περισσότερων εταιρειών. Ειδικότερα:
 • Το 48% των εταιρειών χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΙοΤ για να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές αναδιοργανώσεις μεγάλης κλίμακας (το ποσοστό φθάνει το 61% στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού).
 • Το 52% των εταιρειών ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΙοΤ ως τη βάση για εφαρμογές νέας γενιάς στον τομέα του διασυνδεδεμένων νοικοκυριών.
 • Το 46% δήλωσε ότι προτίθενται να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο ΙοΤ τα επόμενα δύο χρόνια.

Πηγή: Ναυτεμπορική