Μόνο 105.000 άνεργοι επιδοτούνται, από τους 840.000 του ΟΑΕΔ

Μειώθηκε κατά 3,18% ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ τον Απρίλιο, ενώ μεγάλη μείωση 21,70%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που δεν αναζητούν εργασία και μειωμένος κατά 2,54%, είναι ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων.

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 840.216 άτομα έναντι 867.855 το Μάρτιο. Από αυτά 462.325 (ποσοστό 55,02%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 377.891 (ποσοστό 44,98%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.918 (ποσοστό 39,86%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.298 (ποσοστό 60,14%).

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων που δεν αναζητούν εργασία, για τον Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 148.366 άτομα έναντι 189.495 το Μάρτιο. Από αυτά 72.226 (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 76.140 (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 58.173 (ποσοστό 39,21%) και οι γυναίκες σε 90.193 (ποσοστό 60,79%).

 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Απρίλιο, (όσοι δηλαδή πληρώθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο μήνα), ανέρχεται σε 104.888 άτομα, έναντι 107.623 το Μάρτιο. Από αυτούς, οι 90.314 (ποσοστό 86,11%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 53.498 (ποσοστό 51,00%) και οι γυναίκες σε 51.390 (ποσοστό 49,00%).

 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.368 (ποσοστό 77,58%) είναι κοινοί, 4.917 (ποσοστό 4,69%) είναι οικοδόμοι, 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.755 (ποσοστό 3,58%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 138 (ποσοστό 0,13%) είναι εκπαιδευτικοί, και 136 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.