Μόνο 70 από τους 325 Δήμους έχουν Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

ΦΩΤΟ: REUTERS

ΦΩΤΟ: REUTERS

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού έχουν ως σκοπό την εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών ενός πολίτη και ενός προμηθευτή. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου  και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Καταναλωτών. Οι διαφορές με τις οποίες ασχολούνται οι συγκεκριμένες επιτροπές αφορούν κάθε είδους εμπορική συναλλαγή. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις συναντιούνται στις τηλεπικοινωνίες, τράπεζες και ασφάλειες. Τα μέλη της επιτροπής δεν πληρώνονται και οι επιτροπές δεν επιδοτούνται από το κράτος.

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού είναι ο εύκολος και ανέξοδος τρόπος να διεκδικήσει ο δημότης τα καταναλωτικά του δικαιώματα.  Σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι δήμοι της χώρας οφείλουν να έχουν τη συγκεκριμένη επιτροπή από το 2011, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής του Συνήγορου του Καταναλωτή.

Δυστυχώς όμως, στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά όπως δήλωσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επικοινωνίας &  Διεθνών Σχέσεων του Συνήγορου του Καταναλωτή Νεκτάριος Μακρυδάκης, μιλώντας στο radio1d.gr και τους Ζάχο Πανίδη, Μάκη Λιόλιο και Ανδρέα Σταματόπουλο. Συγκεκριμένα ο κ. Μακρυδάκης ανέφερε πως πρόσφατα σε έρευνα του Συνήγορου του Καταναλωτή διαπιστώθηκε πως μόνο 70 από τους 325 δήμους της χώρας έχουν συστήσει τις συγκεκριμένες επιτροπές. Κύριος λόγος της μη σύστασης των επιτροπών είναι τις περισσότερες φορές η απουσία δικηγορικού, εμπορικού ή καταναλωτικού συλλόγου στον εκάστοτε δήμο. Παρόλα αυτά ο κ. Μακρυδάκης, αποκάλυψε πως από το 2017 όλοι ανεξαιρέτως οι Δήμοι οφείλουν να συστήσουν και να λειτουργούν τη συγκεκριμένη επιτροπή και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του προγράμματος Καλλικράτη.  Την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων επιτροπών, είναι ανενεργή και στην ουσία υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Η αιτία για αυτό είναι κυρίως η άγνοια των πολιτών για την ύπαρξη των συγκεκριμένων επιτροπών, καθώς δεν έχει γίνει καμία εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. Ο εκπρόσωπος του Συνήγορου του Καταναλωτή σημείωσε πως τουλάχιστον στους κεντρικούς δήμους υφίστανται οι συγκεκριμένες επιτροπές, από τις οποίες εξυπηρετούνται και οι μικρότεροι δήμοι της ίδιας περιοχής.

Radio1d.gr