Νέα μέλη στο δημοτικό συμβούλιο του ΟΛΘ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

Ο Παναγιώτης Καρδαράς και ο Δημήτριος Μπίκας ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Αναστάσιου Κανταρά και Γεωργίου Λαζαρίδη.

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του δ.σ. της εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία εξελέγη αντιπρόεδρος του δ.σ. ο Κων/νος Μέλλιος.