Νέα Ομάδα για τη διακοπή του καπνίσματος στην «Πυξίδα»

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το κάπνισμα είναι εξάρτηση! Η διακοπή του καπνίσματος είναι μια πραγματική πρόκληση που θέτει κανείς στον εαυτό του. Για την απεξάρτηση από τη νικοτίνη δεν αρκεί μόνο η ισχυρή θέληση, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη.

Με δεδομένες τις επιστημονικές αυτές αρχές, το Κέντρο Πρόληψης από τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ» διοργανώνει νέα ομάδα ψυχολογικής στήριξης ατόμων που προσπαθούν να απεξαρτηθούν από το τσιγάρο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκστρατείας που υλοποιεί η «ΠΥΞΙΔΑ», με στόχο την πρόληψη και αποφυγή της εξάρτησης, όπως είναι και το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ομάδα ψυχολογικής στήριξης για τη διακοπή καπνίσματος. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην Ομάδα Διακοπής του Καπνίσματος θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να ενισχυθούν στην απόφαση τους για τη διακοπή,
  • Να συζητήσουν τις δυσκολίες που αναδύονται κατά την προσπάθεια,
  • Να αποσυνδέσουν το κάπνισμα από στάσεις και συμπεριφορές,
  • Να αναζητήσουν τρόπους πρόληψης της υποτροπής

Η ομάδα ψυχολογικής στήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος απευθύνεται σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες, και η παρακολούθησή της είναι δωρεάν. Αυτή πραγματοποιείται μέσα στον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί σε 10 δίωρες συναντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην ομάδα μπορούν  να απευθυνθούν στην «ΠΥΞΙΔΑ».