Νέες online εφαρμογές για δώρα, άδεια, αποζημίωση από τη ΓΣΕΕ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Νέες online εφαρμογές διαθέτει η αναβαθμισμένη πλέον ιστοσελίδα www.kepea.gr του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στο εξής τη δυνατότητα να υπολογίζουν μόνοι τους:

  • την Αποζημίωσή τους
  • τα Δώρα Εορτών
  • την Άδειά τους

Κατά την περιήγησή τους οι χρήστες στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π.Ε.Α, μπορούν να ενημερωθούν  για τα κυριότερα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί και παρατίθενται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο, το οποίο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Επίσης μπορούν να ενημερώνονται για θέματα επικαιρότητας, νόμους, εγκυκλίους καθώς και να υποβάλουν γραπτώς το ερώτημά τους.

Παράλληλα οι άνεργοι μπορούν να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους στην online βάση δεδομένων και οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν προσωπικό αντίστοιχα.