Ο παγκόσμιος πληθυσμός υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας για πρώτη φορά κάτω από το 10%

ΦΩΤΟ: EPA

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας είναι πιθανό να πέσει για πρώτη φορά κάτω από το 10 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού το 2015, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς αναθεωρήθηκε το σημείο αναφοράς για τις μετρήσεις.

Το όριο για την ακραία φτώχεια έχει οριστεί από το 2008 στα 1,25 δολάρια την ημέρα, αλλά μετά τη νέα προσαρμογή η Παγκόσμια Τράπεζα το ανέβασε στα 1,90 την ημέρα. Η πρώτη φορά που εισήχθη το όριο ήταν το 1990, στο ένα δολάριο την ημέρα.

Η Τράπεζα δήλωσε ότι η αλλαγή αντικατοπτρίζει νέα στοιχεία για τις διαφορές στο κόστος ζωής από χώρα σε χώρα, διαφυλάσσοντας παράλληλα την πραγματική αγοραστική δύναμη με βάση το προηγούμενο κριτήριο.

Χρησιμοποιώντας το νέο σημείο αναφοράς, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι 702 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 9,6 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας το 2015, ενώ το 2012 ο αντίστοιχος αριθμός ηταν 902 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 12,8 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί πως το 1990 ο αριθμός αυτός ήταν 1,9 δισεκατομμύρια.

Η συνεχιζόμενη πτώση οφείλεται στους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές, κυρίως την Ινδία, καθώς και σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλεια.

«Αυτές οι εκτιμήσεις μάς δείχνουν ότι είμαστε η πρώτη γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που μπορεί να καταπολεμήσει την ακραία φτώχεια», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη, οι ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές, οι πολεμικές συγκρούσεις, η υψηλή ανεργία των νέων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη του στόχου.