ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 32.000 άνεργους

Ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα καλύψει 32.433 ανέργους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 27 του μήνα αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr).

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πεντάμηνη και οι αποδοχές θα κυμαίνονται από 431,75 ευρώ τον μήνα για νέους κάτω των 25 ετών και στα 495,25 ευρώ τον μήνα για ανέργους άνω των 25 ετών.

 

Η προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ θα υπάρξει και δεύτερος «γύρος» για 19.557 θέσεις σε περιφέρειες, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς. Οι δράσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το συνολικό κονδύλι φτάνει τα 200 εκατομμύρια.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

• Είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο.

 

• Είναι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

 

• Είναι μακροχρόνια άνεργοι.

 

• Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους).

 

• Είναι άνεργοι άνω των 29 ετών.

 

Για την επιλογή των ατόμων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη πέντε βασικά κριτήρια: η διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες), το διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, το ετήσιο εισόδημα, η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση και για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία χρησιμοποιείται το μηχανογραφικό λογισμό του ΟΑΕΔ.