ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας

Με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία ή και αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών, ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα των άμεσα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

 

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ προσέλευση των ασφαλισμένων απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη (τέκνα άνω των 18 ετών, σύζυγοι κλπ). Η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας καταργήθηκε από τις 20 Ιουνίου, ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης 11810/179/Φ80353/2-6-2014.