ΟΓΤΥ: Ποιοι είναι οι “Στρατηγικοί Κακοπληρωτές”; Είναι πολίτες ή κάποιοι …άλλοι;