(ΟΓΤΥ) Συζήτηση με τον Δημήτρη Τσαγκαράκη: Ο αγώνας ενάντια στις τραπεζικές αυθαιρεσίες