Ολα τα ονόματα των 259 που διορίζονται στη ΝΕΡΙΤ

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2014 που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 259 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ΝΕΡΙΤ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα στη διεύθυνση: https://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Apotelesmata+diagonismon/result_sk/ASEP/2834.csp