Ονοματοδοσία του πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων σε «Θέατρο Σοφία Βέμπο»

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης, κατά την τακτική συνεδρίασή του στις 30.11.2015 ενέκρινε την ονοματοδοσία της θεατρικής σκηνής εντός του νεόδμητου «Καραπάντσιου» Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων σε «Θέατρο Σοφία Βέμπο».

Το ‘’ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’’ το οποίο βρίσκεται σε φάση τελικής υλοποίησης, πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει δραστηριότητες πολιτισμού του Δήμου στο οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 22. Η γενική ονοματοδοσία του, δε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί προς τιμήν της οικογένειας Καραπάντσιου, που υπήρξε ο μεγάλος δωρητής του μακρόπνοου αυτού έργου.

Στον παρόντα, λοιπόν, χρόνο τίθεται ζήτημα ονοματοδοσίας, όχι βέβαια του συνόλου κτιρίου, κατά τα προεκτεθέντα αλλά μόνον του θεάτρου που ευρίσκεται εντός  αυτού.

Ο χώρος θα πρέπει να λάβει το όνομα ενός ανθρώπου του οποίου η προσφορά ανάγεται στον τομέα του πολιτισμού, του πνεύματος, του θεάτρου, των γραμμάτων ή εν πάσει περιπτώσει θα πρέπει να λάβει το όνομα ενός ανθρώπου του οποίου η προσφορά υπήρξε διαχρονικά σημαντική στην Ιστορία του Τόπου μας.

Με βάση αυτά κρίθηκε ως κατάλληλη η ονοματοδοσία του θεάτρου του νέου Πολιτιστικού μας μεγάρου σε θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’, με δεδομένο ότι η Σοφία Βέμπο δεν υπήρξε μόνον μία κορυφαία καλλιτέχνης του Θεάτρου και της Μουσικής, αλλά κυρίως υπήρξε το πρόσωπο εκείνο που ταυτίστηκε με τον αγώνα για την ελευθερία, μέσα στους σκοτεινούς καιρούς που ο φασισμός και ο ναζισμός μάστιζε την πατρίδα μας, με τη μορφή την Ιταλικών Επιδρομών και της Γερμανικής Κατοχής.

Σήμερα, λοιπόν, που το ξεθωριασμένο πρόσωπο του ναζισμού επαναδιεκδικεί θέση στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο, φρονούμε πως η ονοματοδοσία του θεάτρου του νέου Πολιτιστικού μας μεγάρου σε θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’, δε θα αποτελέσει μόνον μία πράξη τιμής και αναγνώρισης σε αυτή την αναντίρρητα μεγάλη μορφή του Πολιτισμού, αλλά θα αποτελεί αυτόχρημα και μία διαχρονική άρνηση, για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές, σε κάθε μορφής φασισμό, ναζισμό και ολοκληρωτισμό στο σύγχρονο κόσμο, διά του παραδείγματος του τιμωμένου προσώπου, του οποίου ο ηρωισμός εγγράφηκε ανεξίτηλα μέσα στην ακίβδηλη συλλογική μνήμη.