ΠΑΜΑΚ: Αρχίζει το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης

Αρχίζει το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το διήμερο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας.

 

Το συνέδριο, το οποίο έχει θέμα «Διά βίου μάθηση και σύγχρονη κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», θα αρχίσει τις εργασίες του στις 9 το πρωί του Σαββάτου, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος και μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Διά Βίου Μάθησης στη χώρα, καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές σε θέματα διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως και το ευρύ κοινό.

 

Σκοπός του συνεδρίου είναι: α) η ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και των θεσμών που τις στηρίζουν στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης, β) η διάχυση του έργου της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και γ) η καταγραφή και αποτίμηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου έργου μέσω της ανταλλαγής εμπειριών των στελεχών που εργάζονται σε διάφορα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια, βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις από προσκεκλημένους, διακεκριμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς και υπευθύνους φορέων της ΔΒΜ και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου (φιλοσοφικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής, ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων, ειδική αγωγή, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και  διαπολιτισμικότητα, θέματα οικονομίας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και των δικτύων μάθησης, θέματα συμβουλευτικής ενηλίκων και ψυχολογικής υποστήριξης, θέματα δημοκρατικής εκπαίδευσης, πολιτισμού και τέχνης).

 

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές του συνεδρίου, «Ο όρος διά βίου μάθηση αφορά τόσο στη διεργασία μέσω της οποίας τα  ανθρώπινα όντα αναδομούν διαρκώς και με πολύπλοκους τρόπους την εμπειρία τους όσο και τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κυρίως στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Η διά βίου μάθηση απέκτησε μία προνομιακή θέση στην έρευνα, τη βιβλιογραφία, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, συνέβαλε στην ευρύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών με τις οποίες αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά η εικόνα του δυτικού μεταμοντέρνου κόσμου. Σήμερα η διά βίου μάθηση αποτελεί τη μεταμοντέρνα συνθήκη της εκπαίδευσης καθώς αυτή χαρακτηρίζεται από: επιτάχυνση στους ρυθμούς αύξησης της γνώσης, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογικών μέσων, ανακατατάξεις και ανατροπές στο επαγγελματικό πεδίο, αβεβαιότητα και αδυναμία ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις, ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάγκη για την μετρήσιμη καταγραφή και πιστοποίηση των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων και προσόντων και τέλος έμφαση σε έναν τύπο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία συστήνει την “κοινωνία της γνώσης” μέσα από νέες επικοινωνιακές λογικές, συχνά σε συνθήκες υφεσιακής κρίσης και αμείλικτου ανταγωνισμού. Στο φως όλων αυτών των εξελίξεων η διά βίου μάθηση αποτελεί απαραίτητο συστατικό σε κάθε ατζέντα κοινωνικής αλλαγής και σε κάθε σχεδιασμό και νομοθέτημα εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, με την ευκαιρία του Συνεδρίου, να διερευνήσουμε το βαθμό σύγκλισης ή απόκλισης ανάμεσα στις αρχικές θεωρητικές και πρακτικές  παραδοχές της διά βίου μάθησης και στην εφαρμογή της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Ο χώρος της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας, μέσα από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι φυσικά ο κατάλληλος χώρος για μία τέτοιου είδους διερεύνηση.».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.llc-ekp-pamak2015.gr

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr