Παραδείγματα για το “ηλεκτροσόκ” στα εξοχικά

Στο στόχαστρο της ΔΕΗ μπαίνουν τα μικρά τιμολόγια ρεύματος. Από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στις μεταβολές των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρατηρούνται αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο.

 

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συγκεκριμένες αυξήσεις αφορούν, κυρίως, εξοχικές και δεύτερες κατοικίες και θα ξεκινήσουν να ισχύουν από την ερχόμενη Παρασκευή 25 Ιουλίου.

 

Από τον Σεπτέμβριο, έρχονται ανατιμήσεις για 7.500.000 καταναλωτές μέσα από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

 

Ευνοημένοι από τις αλλαγές στις τιμολογιακές χρεώσεις θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και γραφείων, όπου αναμένονται μειώσεις.

 

Οι αυξήσεις αυτές αφορούν, κυρίως, σε εξοχικές και δεύτερες κατοικίες και, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ισοδυναμούν σε αύξηση της τάξης του 1,9 ευρώ το μήνα για τις 400 κιλοβατώρες το τετράμηνο και στα 3,8 ευρώ το μήνα για καταναλώσεις των 800 κιλοβατωρών.

 

Για τις άλλες οικιακές καταναλώσεις, τα τιμολόγια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ και οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου δεν επηρεάζονται.

 

Αντίθετα, μειώσεις από 1 έως 3,4% προκύπτουν από τα νέα τιμολόγια για τα επαγγελματικά τιμολόγια (από 3,7 έως 11,6 ευρώ το μήνα). Πρόκειται για τα τιμολόγια που αφορούν εμπορικά καταστήματα, φούρνους, εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κλπ.

 

Συνοπτικά οι μεταβολές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ αφορούν:

 

– Κατάργηση της κλίμακας οικιακής χρέωσης για καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες (kWh) το τετράμηνο και ενσωμάτωσή της στην επόμενη κλίμακα χρέωσης, γεγονός που οδηγεί σε μεσοσταθμική αύξηση 11,1%, η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν ξεπερνά το 11,5% και αφορά μόνο στην κατηγορία αυτή και στο σύνολο του λογαριασμού.

 

Ενδεικτικά, η αύξηση αντιστοιχεί στο σύνολο του λογαριασμού σε €1,9/μήνα για κατανάλωση 400 kWh το τετράμηνο, και €3,8/μήνα για κατανάλωση 800 kWh το τετράμηνο – και που αποτελεί τη μέγιστη αύξηση. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία καταναλώσεων από 1 έως 800 κιλοβατώρες (kWh) υπάρχουν περίπου 2.160.000 παροχές που αφορούν στην πλειονότητα εξοχικές και δεύτερες κατοικίες.

 

Δείτε παράδειγμα χρέωσης οικιακού πελάτη με μονοφασική παροχή (τετραμηνιαία κατανάλωση 800 kWh)

 

 

Τα τιμολόγια όλων των άλλων οικιακών πελατών που καταναλώνουν περισσότερες από 800kWh το τετράμηνο παραμένουν αμετάβλητα, όπως, επίσης, δεν αλλάζει και η χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου, το οποίο χρησιμοποιείται, διεθνώς και σε ευρεία κλίμακα, με στόχο την προώθηση της ορθολογικής χρήσης ενέργειας.

 

Δείτε παράδειγμα χρέωσης οικιακού πελάτη με μονοφασική παροχή (τετραμηνιαία κατανάλωση 600 kWh)

 

 

Δείτε παράδειγμα χρέωσης οικιακού πελάτη με μονοφασική παροχή (τετραμηνιαία κατανάλωση 400 kWh)

 

 

Δείτε παράδειγμα χρέωσης οικιακού πελάτη με μονοφασική παροχή (τετραμηνιαία κατανάλωση 200 kWh)

 

 

Τι θα ισχύσει για τους κοινόχρηστους χώρους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 

– Μειώσεις στα τιμολόγια περίπου 1,4 εκατομμύρια καταναλωτών που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κοινόχρηστους χώρους.

 

– Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21, που αφορά στη μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματιών, περιλαμβανομένων και των κοινόχρηστων χώρων, η μεσοσταθμική μείωση είναι 3,4% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για εμπορικό πελάτη με κατανάλωση 2.000 kWh το τετράμηνο, η μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου €3,7/μήνα.

 

– Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22, η μεσοσταθμική μείωση είναι 1% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για εμπορικό πελάτη με τριφασική παροχή και μηνιαία κατανάλωση 7.000 kWh, η μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου €11,6/μήνα.

 

– Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23, η μεσοσταθμική μείωση είναι 2,2% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για εμπορικό πελάτη με μονοφασική παροχή και κατανάλωση το τετράμηνο 2.750 kWh την ημέρα και 2.250 kWh τη νύχτα, η μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου €6 /μήνα.

 

Σημειώνεται ότι για το σύνολο των ευάλωτων καταναλωτών και ενταγμένων στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν επηρεάζεται καθόλου και δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

 

Πηγή: Real.gr