Παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων για τους πλειστηριασμούς ευάλωτων οφειλετών! (Βίντεο)