Ποιοί άνεργοι δικαιούνται παροχές ασθενείας

Παροχές ασθενείας μπορούν να έχουν, από το ΙΚΑ, οι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών ή και άνω των 55 ετών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ στον κλάδο ασθενείας μπορούν να ενταχθούν υποβάλλοντας αίτηση οι παρακάτω 3 κατηγορίες ανέργων

 

  • Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών, εφόσον έχουν 2 μήνες ανεργία και υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βιβλιαρίου υγείας, το οποίο θα ισχύει μετά την συμπλήρωση δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Οι ανεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ασθένειας στον οποίο ασφαλίζονταν κατά την διακοπή της εργασίας τους (ή στο Ταμείο στο οποίο έχουν ασφαλισθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) για ένα εξάμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για συνολικό διάστημα έως 2 χρόνια.
  • Οι μακροχρόνιοι άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή σε άλλο Ταμείο και έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον επί ένα συνεχές 12μηνο.

 

Και για τις 3 κατηγορίες ανέργων, εφόσον βρουν εργασία, προβλέπεται δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι να θεμελιώσουν δικαίωμα παροχών ως εργαζόμενοι αλλά όχι πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής στην νέα ασφάλιση.