Πόσα λεφτά παίρνουν οι διευθυντές πολιτικών γραφείων υπουργών

Αντίστοιχες με το Μισθολογικό Κλιμάκιο 4 του Α’ Βαθμού της ΠΕ κατηγορίας είναι οι αποδοχές κάποιου που διορίζεται διευθυντής πολιτικού γραφείου υπουργού, ανεξάρτητα εάν έχει πτυχίο ΑΕΙ ή μόνο απολυτήριο λυκείου.

Ένας διευθυντής πολιτικού γραφείου υπουργού λαμβάνει επίδομα ευθύνης ύψους 400 ευρώ, συν την τυχόν οικογενειακή παροχή.

 

Για τον τρόπο που αμείβεται ένας διευθυντής πολιτικού γραφείου υπουργού, είχε υποβάλει ερώτηση στα υπουργεία Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας, η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη και ζητούσε να ενημερωθεί εάν θα κλείσει το «παράθυρο» διορισμού μετακλητών κατηγορίας ΔΕ ως διευθυντών σε πολιτικά γραφεία και ακόμη «εάν θα καταργηθεί η απαράδεκτη διάταξη, βάσει της οποίας λαμβάνουν χαριστικά αποδοχές ΠΕ διευθυντές πολιτικών γραφείων υπουργών, αν και είναι απόφοιτοι Λυκείου».

 

Προς το παρόν, στη βουλευτή έχει απαντήσει εγγράφως το υπουργείο Οικονομικών, με τον αναπληρωτή υπουργό, Χρήστο Σταϊκούρα, να παραθέτει τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του 2012, για τις αποδοχές των μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών και γενικών γραμματέων. Σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις, «ο διοριζόμενος διευθυντής του πολιτικού γραφείου των ανωτέρω λαμβάνει αποδοχές του Μ.Κ. 4 του Α’ Βαθμού της ΠΕ κατηγορίας, συν μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερ. Ββ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 ύψους 400 ευρώ, συν τυχόν οικογενειακή παροχή του άρθρου 17 του ίδιου νόμου». Αναφορικά με το θέμα των προσόντων που απαιτούνται για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνει στη βουλευτή ότι αρμόδιο για να απαντήσει είναι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Η κ. Χρυσοβελώνη είχε καταθέσει την ερώτηση με συγκεκριμένη αναφορά στη διευθύντρια του πολιτικού γραφείου της πρώην υφυπουργού Υγείας, Ζέττας Μακρή και την τυχόν διατήρησή της από τη διάδοχό της, την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα.

 

Πάντως, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το άρθρο 56 «για την κατάληψη των θέσεων των πολιτικών γραφείων που προβλέπονται ή συνιστώνται κατά το άρθρο 55 παρ. 2, 4 και 5 απαιτούνται τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

 

α) Για την κατοχή θέσης διευθυντή πολιτικού γραφείου: πτυχίο σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμο ξένης ανώτατης σχολής ή απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ειδική πείρα σε θέματα πολιτικού γραφείου ή διοίκησης στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

 

β) Για την κατοχή των λοιπών θέσεων μετακλητών υπαλλήλων: απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, εκτιμώμενης κατά περίπτωση της γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης ως και Β’ βαθμού».