Ποσό 26,8 εκατ. ευρώ, από εγκληματικές δραστηριότητες, για κοινωνικούς σκοπούς, με απόφαση Χρ. Σταϊκούρα

Ποσό 26,8 εκατ. ευρώ διατίθεται, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους για τη χρηματοδότηση σειράς πολιτικών.

 

Τα χρήματα αυτά, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον κ. Σταϊκούρα, προέρχονται από τα 34,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,8 εκατ. ευρώ το 2014), τα οποία έχει καταθέσει, μέχρι τώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται τα ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

 

Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ, παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη.

 

Ειδικότερα, τα 26,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν, ως εξής:

 

1ον. Ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναλύεται, ως εξής:

 

– 4,14 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΑΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΑΕΙ και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο καθώς και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).

– 1,6 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΤΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΤΕΙ και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).

– 2 εκατ. ευρώ για ενίσχυση ΑΕΙ και ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σίτισης των φοιτητών.

– 1 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των Ερευνητικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων.

– 260.000 ευρώ για ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 

2ον. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο υπουργείο Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων.

 

3ον. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη δαπανών μετακίνησης ατόμων ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, υπερήλικες, κλπ).

 

Από την ημερομηνία διάθεσής τους, αυτά τα ποσά θα πρέπει να απορροφηθούν εντός τριμήνου.