Που θα διοριστούν 791 άτομα – Οι θέσεις ανά υπουργείο

Το πράσινο φως για την πρόσληψη 791 παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, έδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γι’ αυτόν τον λόγο συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αδιορίστων ΑΣΕΠ, Δημήτρη Χαρίτο, στον οποίον παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο του υπουργείου. Οι 791 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν σταδιακά το 2014, με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβάλει τα υπουργεία και πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014.

 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση Τύπου, με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιλύει μία πολυετή εκκρεμότητα και συγχρόνως υπηρετεί τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης και την ενδυνάμωσή της με εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου προσωπικό. Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες αδιόριστοι υπάλληλοι από παλαιούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, θα στελεχώσουν υπηρεσίες αιχμής που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Χαρίτο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Παραμένουμε σταθεροί στην κεντρική μας άποψη ότι σε κάθε καινούργια πρόσληψη που θα γίνεται στο Δημόσιο, προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν επιτυχόντες από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στον βαθμό, βέβαια, που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των θέσεων που προκηρύσσονται».

 

Ο κ. Χαρίτος ευχαρίστησε τον υπουργό διότι «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια στην αποκατάσταση μίας αδικίας, πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει αυτήν τη στιγμή η χώρα».

 

Οι 791 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, βάσει της διάταξης του άρθρου 51 του Νόμου 4250/2014, κατανέμονται ανά υπουργείο ως εξής:

 

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 14

 

 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (κεντρική υπηρεσία): 15

 

 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εποπτευόμενοι φορείς): 477

 

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 98

 

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς): 32

 

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2

 

 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς): 61

 

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 1

 

 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 24

 

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 67

 

Επιπλέον, 203 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ήδη, έχουν κατανεμηθεί στα εξής υπουργεία:

 

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κεντρική υπηρεσία): 4

 

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εποπτευόμενοι φορείς): 21

 

 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 49

 

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 13

 

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2

 

 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 39