Προκηρύξεις για 1.271 θέσεις σε δήμους και νομικά πρόσωπα

Ανοίγουν το επόμενο διάστημα 1.271 θέσεις σε δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) μετά τις δυο σχετικές εγκριτικές αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν.

 

Πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγκες.

 

Δείτε το δημοσίευμα από ΤΑ ΝΕΑ: