Πρόσληψεις και θέσεις εργασίας -Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα καλυφθούν 477

Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργείων εγκρίθηκε η πρόσληψη με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας 1.232 πτυχιούχων τμημάτων φυσικής αγωγής. 152 θέσεις σε δήμος και δημοτικές επιχειρήσεις. Θα καλυφθούν ανάγκες στον τουρισμό και στην εκπαίδευση. 25 θέσεις συνεργατών σε ΑΠΘ και ΔιΠαΕ, οι συγκεκριμένες θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.

 

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις θέσεις εργασίας από την Εφημερίδα Αγγελιοφόρος: