Πρόσληψη ανέργων στο δήμο Βόλβης

Εκδόθηκε στις 2/4/2015 η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

 

Στο δήμο Βόλβης προβλέπεται να απασχοληθούν συνολικά 114 άτομα στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες που ακολουθούν.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, αρχίζει στις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27  Απριλίου 2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

 

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

 

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

 

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης

 

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

 

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

 

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

 

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

 

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

 

3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

 

4) Την ηλικία και

 

5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

 

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Οι θέσεις που αφορούν το δήμο Βόλβης:

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

7

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

58

 

ΦΩΤΟ: Αρχείου / Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr