Προσωρινή σύνταξη με οφειλή έως 20.000 ευρώ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

«Πράσινο φως» για τη χορήγηση προσωρινών συντάξεων σε όσους υποψήφιους συνταξιούχους – πρώην ελεύθερους επαγγελματίες περιορίσουν την οφειλή τους στα 20.000 ευρώ «ανάβει» ο ΟΑΕΕ. Με βάση την εγκύκλιο αθροιστικά, οι οφειλές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο παρακράτησης που είναι 20.000 ευρώ (14.202 ευρώ + επιβαρύνσεις και πρόσθετα τέλη). Εφόσον το υπερβαίνει, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, θα πρέπει η οφειλή να περιοριστεί στο προβλεπόμενο. Το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται θα αφαιρείται από το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο της οφειλής (από εισφορές) θα παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την οριστική σύνταξη, όταν αυτή εκδοθεί, ενώ η οφειλή από αναγνωρίσεις θα παρακρατείται από την προσωρινή σύνταξη. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 22.200 ευρώ, από τα οποία 15.000 από εισφορές και πρόσθετα τέλη και 7.200 από αναγνώριση χρόνου. Για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει το ποσό των 2.200 ευρώ, ώστε η συνολική οφειλή να περιοριστεί στις 20.000 ευρώ. Από την προσωρινή σύνταξη θα παρακρατείται το ποσό της δόσης από αναγνώριση (300 ευρώ), ενώ με την έκδοση της οριστικής απόφασης θα οριστεί τόσο η παρακράτηση σε δόσεις του ποσού των 12.800 (15.000 – 2.200 = 12.800) από εισφορές όσο και η συνέχιση των δόσεων από αναγνώριση, μέχρις εξοφλήσεως.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Με άλλη εγκύκλιο του ΟΑΕΕ διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι θα χάνουν τις αναδρομικές συντάξεις όσοι έχουν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από την εγγραφή τους στα πρώην ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και δεν έχουν εξοφλήσει το ποσό εξαγοράς έως το τέλος του επόμενου μήνα παραλαβής της πράξης αναγνώρισης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων). Το ίδιο θα ισχύει για τις περιπτώσεις υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα όπως και αν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος έχει ήδη εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης.

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κατρούγκαλος σε συνάντησή του με τη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, επανέλαβε πάντως ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς για το «πάγωμα» των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών παράλληλα με τη συνολική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) για οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες. Ο πρόεδρος του ΒΕΑ Π. Ραβάνης τόνισε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί λύση για τους χιλιάδες οφειλέτες προς τον ΟΑΕΕ προκειμένου να πληρώνουν από τη νέα χρονιά, τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές και να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα».