Πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2014

Στα 630 εκατ. ευρώ υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το πρωτογενές πλεόνασμα που επετεύχθη τη χρονιά που πέρασε, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

 

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 6,4 δισ. ή 3,5% του ΑΕΠ και το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος στα 317,1 δισ. ευρώ ή στο 177,1% του ΑΕΠ.

 

Τα στοιχεία, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2015 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

 

Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014.