Σε αργία οι εκπαιδευτικοί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο,  θέτει αυτοδίκαια σε αργία εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους  που υπηρετούν  σε σχολεία, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

Στην περίπτωση που επιβληθεί στο ανωτέρω προσωπικό οποιαδήποτε ποινή, εκτός της οριστικής παύσης, προβλέπεται υποχρεωτική μετάταξη αυτού με ΚΥΑ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοίκησης αυτού, χωρίς να καταργείται η οργανική του θέση.