Στο ΣτΕ σχεδιάζουν να προσφύγουν εργαζόμενοι του ΟΛΘ

Τη συμπαράταξη με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, θα επιδιώξουν οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ, στον αγώνα τους κατά της πώλησης του 67% του Λιμανιού.

Σύμφωνα με τη voria, στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα, αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΟΜΥΛΕ με τον πρόεδρο του ΔΣΘ Νίκο Βαλεργάκη, θα προτείνουν την κατάθεση στο ΣτΕ, κοινής αίτησης ακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ΟΛΘ.

 

Η ΟΜΥΛΕ, θα αναφερθεί και στην  πρόσφατη προσφυγή, στο ΣτΕ, συλλογικών φορέων του Πειραιά που ζητούν να ακυρωθεί ο διαγωνισμός πώλησης του λιμανιού.  

Την προσφυγή υπογράφουν, εκτός από την ΟΜΥΛΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης.

Οι τέσσερις φορείς ζητούν να ακυρωθεί ως αντίθετη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

 

Στην προσφυγή τους οι τέσσερις φορείς του Πειραιά αναφέρουν ότι η διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραβιάζει τους κανόνες δημοσιότητας και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά ούτε και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, αναφέρουν ότι οι όροι της πρόσκλησης παραβιάζουν διατάξεις ενωσιακής προέλευσης που προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελευθερία εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να μην πρόκειται απλώς για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου φορέα που λέγεται ΟΛΠ, αλλά για την μετατροπή του κρατικού, σε ιδιωτικό μονοπώλιο.

 

Οι εκπρόσωποι της διοίκησης της ΟΜΥΛΕ, στη συνάντησή τους με τον πρόεδρο του ΔΣΘ, θα στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους στη κοινή δράση που ανέλαβε ο ΔΣΠ για το Λιμάνι του Πειραιά ενώ, θα επικαλεστούν προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ, η οποία είχε εκδοθεί όταν η ΟΜΥΛΕ είχε προσφύγει την εποχή (2008) που συζητείτο η παραχώρηση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ και η οποία, αναγνώριζε το δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού.