ΣΒΒΕ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία υπηρεσίας εσωτερικής επανεξέτασης

Την ικανοποίηση της εκφράζει η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για την αποδοχή της πρότασης της, από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, για τη σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στη Θεσσαλονίκη.

 

Όπως ανακοινώθηκε, εκτός από τη σύσταση νέας εποπτείας, επεκτάθηκε η ελεγκτική ικανότητα των ελεγκτικών κέντρων ΚΕΜΕΠ και ΚΕΦΟΜΕΠ με τη δημιουργία αποκεντρωμένων τμημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

 

Όπως σημειώνει ο ΣΒΒΕ, κατά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ένα από τα θέματα του υπομνήματος που κατατέθηκε ήταν και η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΣΒΒΕ, η αποκέντρωση υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, διότι συντελεί αποφασιστικά όχι μόνο στη μείωση του κόστους αλλά και στη γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.