Σύλληψη για οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ

Εβδομηνταδυάχρονη, πρόεδρος εταιρείας με δραστηριότητα στο χώρο των υπηρεσιών εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη για μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία το ύψος της οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 2.208.466,81 ευρώ, για τη χρονική περίοδο από 30-6-2011 έως 30-4-2014.