Συλλογικά ή μεμονωμένα, οι κινήσεις των πολιτών ενάντια σε άδικες δανειακές συμβάσεις; (ΟΓΤΥ)